Αρχική/Εκδόσεις Άλκιμο

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – Β’ ΤΕΥΧΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Β' ΤΕΥΧΟΣ [ΕΝΟΤΗΤΕΣ 33-50]

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – Α’ ΤΕΥΧΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Α' ΤΕΥΧΟΣ [ΕΝΟΤΗΤΕΣ 16-32]

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ – Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Γ’ ΤΕΥΧΟΣ

Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Α’ ΤΕΥΧΟΣ

Α' ΤΕΥΧΟΣ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Β’ ΤΕΥΧΟΣ

Β’ ΤΕΥΧΟΣ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΕΦΥΡΕΣ... ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ – ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ