Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

17 κριτήρια αξιολόγησης και οι απαντήσεις τους
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης

Δώρα Ασημακοπούλου