Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

17 κριτήρια αξιολόγησης και οι απαντήσεις τους
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης

Δώρα Ασημακοπούλου